Pozorno pri živilih in kuhi

Te dni večina že načrtuje praznične jedilnike. Nekateri bodo kuhali sami, morda bodo v trgovskih centrih kupili polpripravljene in gotove jedi. Ni pa vseeno, kako so živila uskladiščena, kakšne so shrambe in higiena pri pripravi in hrambi.

 Foto: /
Foto: /

Higiena priprave hrane, prostora, pripomočkov, shramb, kuhinj in okolice bivališč je zelo pomembna. Zadošča že eden od neustreznih pogojev za pojav nevšečnosti (škodljivci, pomanjkljivo čiščenje prostorov, oporečna hrana, nečisto okolje).

Prehrambene navade in načini prehranjevanja so od nekdaj odvisni od družbenega, ekonomskega razvoja in kraja bivanja. Obstaja toliko načinov priprave, kot je ras, verskih skupin in krajev bivanja. Jedi vsebujejo različna živila, med drugim odvisna od lege, navad, običajev, kulture hranjenja in zmožnosti. Živila se po kakovosti in hranilni vrednosti spreminjajo in kvarijo zaradi encimov, mikroorganizmov, kemičnih in fizikalnih vplivov, mehanskih poškodb, prisotnih škodljivcev, nesnage. Še hitreje se spreminjajo lastnosti kuhanih jedi.

To naj bi vedeli vsi, ki kuhajo, a pogosto prihaja do kvarjenja. Bolezni, ki so posledica zaužitja okužene hrane, so velik zdravstveni problem. Hrana se okuži na več načinov. Najpogosteje gre za kuhanje z že okuženim živilom. Živilo se lahko okuži tudi kasneje, pogosto s klicenoscem, ki z njim dela. Dogajajo se tudi okužbe v kuhinji, ko se križajo čiste in nečiste poti. Kupljena živila so lahko že okužena zaradi neustrezne proizvodnje, transporta, skladiščenja. Pri vzreji perutnine na farmah lahko pride do okužbe in prenosa z živali na žival. Obstaja tudi možnost okužbe mesa med klanjem, transportom, skladiščenjem in prodajo. Lahko pa se okužba pojavi v verigi priprave pri vsakomur doma. Okužba se lahko zgodi tudi pri jajcih. Njihova površina je lahko okužena, kar je še zlasti nevarno pri pripravi jajčnih jedi, ki niso toplotno obdelana. Zelenjava je pogosto okužena s klicami in sporami, ki se nahajajo v zemlji, ali neposredno zaradi gnojenja. Kasnejša pomanjkljiva higiena lahko privede do resnih zastrupitev s hrano.

Pogosto je slišati za okužbe hrane, ker so osebe, ki jo pripravljajo, klicenosci. Ti običajno nimajo zdravstvenih težav. Povzročitelji okužb so na površini kože, v žrelni, nosni in sluznici v črevesju. Do okužb prihaja zlasti zaradi pomanjkljive skrbi za osebno higieno in zaradi nepoučenosti oziroma nespoštovanja predpisov.

Med najpomembnejšimi vzroki okužbe s hrano je križanje čistih in nečistih poti. Gre za velike obrate in kuhinje, lahko pa tudi za kuhinjo doma. Nečiste poti so tisti predeli, kjer obdelujejo surova živila, ki so lahko okužena, čiste poti pa predeli, kjer so živila toplotno že obdelana, ali jih toplotno sploh ne obdelujejo. Nevarnost je ta, da lahko pride do uporabe iste posode, pribora ali površin za živila (meso, zelenjava, toplotno obdelana živila, slaščice). Na ta način lahko pride do prenosa okužbe z enega na drugo živilo. Da se to ne zgodi, moramo ločiti pripravo mesa, zelenjave, toplotno obdelanih živil in slaščičarskih izdelkov in to opravljati v ločenih prostorih, opremljeni s posebnim orodjem. Zelo pomembno je tudi umivanje in razkuževanje rok ob prehajanju iz enega v drugi prostor in ob zamenjavi opravil z živili.

To bi moralo biti samoumevno, o tem je veliko napisanega, ljudje, ki z živili delajo, so s tem posebej seznanjeni. Inšpekcijski organi nenehno izvajajo poostren nadzor. Pa vendar ostaja skrb za zdravo hrano velik problem. Prav tako bi vse te koristne nasvete morali uporabljati tudi v domači kuhinji, saj lahko tudi doma okužimo sebe in družino. V velikih kuhinjah pa se lahko okužba hitro spremeni v epidemijo. Zato bodimo tudi ob praznikih pozorni in dosledni.


Najbolj brano