Gradbeništvo je v naletu in Salonit Anhovo z njim

V vodstvu družbe Salonit Anhovo so zadovoljni s poslovanjem. Poslovni rezultati naj bi bili ob koncu leta boljši kot lani. Zaradi rasti stroškov materialov in dela bodo nekoliko zvišali ceno proizvodov. Njihovi izdelki bodo po novem prepoznavni pod krovno blagovno znamko alpacem avstrijskega večinskega lastnika, regijska blagovna znamka pa ostaja.

Proizvodnjo cementa in klinkerja bodo letos povečali za osem ali 
devet odstotkov v primerjavi z lani.   Foto: Salonit Anhovo
Proizvodnjo cementa in klinkerja bodo letos povečali za osem ali devet odstotkov v primerjavi z lani.  Foto: Salonit Anhovo

ANHOVO > “Ocenjujemo, da bo letošnje leto še uspešnejše od lanskega, že tako rekordnega. Rast je sicer nekoliko manjša, a smo zadovoljni,” je o poslovanju v letu 2018 povedal predsednik uprave družbe Salonit Anhovo Julijan Fortunat.

71-odstotni lastnik našega največjega proizvajalca cementa - več kot polovica slovenskih zgradb je zgrajenih s Salonitovim cementom - je avstrijska skupina Wietersdorfer. Ta z novo krovno znamko alpacem povezuje vse obrate s področja cementa in betona v skupini. Kot je izpostavil Fortunat, pa regijske blagovne znamke ostajajo.

Julijan Fortunat

predsednik uprave Salonita Anhovo

“Gradbeništvo je v naletu, mi pa z njim in s svojim cementom.”

Lani je šest podjetij v okviru skupine na 19 lokacijah v prostoru Alpe-Jadran doseglo konsolidirane prihodke v višini 155 milijonov evrov. Salonitov prispevek je znašal približno 70 milijonov evrov. V skupini je zaposlenih 640 ljudi, od tega 400 v Salonitu Anhovo, kjer so lani plače povišali za deset odstotkov in zaposlili 41 ljudi.

Še bodo zaposlovali in rasli

Tudi v prihodnjih letih bodo zaposlovali, seveda usklajeno z upokojevanjem starejših delavcev.

Letne zmogljivosti povezanih podjetij znašajo nad dva milijona ton cementa in veziv. Samo v Salonitu so lani proizvedli rekordnih milijon ton cementa in klinkerja skupaj. Letos pričakujejo, da bo ta številka še za približno osem do devet odstotkov višja, pa tudi za prihodnje leto načrtujejo količinsko rast.

Kot je pojasnil Fortunat, dobrim rezultatom botruje konjunktura v Sloveniji, pa tudi na njihovem drugem najpomembnejšem trgu severovzhodne Italije.

“Gradbeništvo je v naletu, mi pa z njim in s svojim cementom,” je še povedal in dodal, da so skoraj za 20 odstotkov povečali prodajo v Italijo, na slovenskem trgu pa je bila rast manjša, a še vedno skoraj desetodstotna.

V letu 2017 je znašal čisti poslovni izid skupine Salonit 9,5 milijona evrov. Pozitivni trendi se nadaljujejo tudi letos.

“Tudi načrti za leto 2019 so ambiciozni. Napovedujejo se določeni infrastrukturni projekti in glede na to, da ponujamo najboljšo kakovost naših proizvodov, pričakujemo, da bomo tudi v naslednjem letu prihodke in posledično tudi dobiček, še povečali,” je povedal član uprave Dejan Zwitter.

Več alternativnih goriv in manj emisij

Tretji član uprave Tomaž Vuk je povedal, da v Salonitu 60 do 70 odstotkov toplotne energije za proizvodnjo klinkerja pridobijo z alternativnimi gorivi, ta delež pa nameravajo v prihodnje še povišati. S povečanjem energetske učinkovitosti in sodobno tehnologijo so uspeli emisije ogljikovega dioksida v zadnjih desetih letih znižati za več kot polovico. Danes se tako uvrščajo med desetino najbolj učinkovitih evropskih cementarn in s tem trendom nameravajo tudi nadaljevati.

Pred dvema letoma so pripravili tudi obsežnejši načrt odstranjevanja preostalega azbesta z industrijskega območja, s katerim upravljajo. Ocenjena vrednost tega projekta, ki naj bi trajal do leta 2021, ko bodo v Salonitu praznovali stoletnico, je tri milijone evrov.

Zaradi rasti stroškov materialov in dela se bodo cene Salonitovih proizvodov nekoliko povišale, kar so kupcem že sporočili.

Zaposleni bodo tudi letos prejeli božičnico, glede menjave občinske oblasti in morebitnega vpliva na poslovanje skupine pa je Fortunat povedal, da tudi nova ekipa kaže veliko zanimanje in pozitiven odnos do podjetja, zato je prepričan, da bodo dobre odnose še izboljšali.


Najbolj brano