Za bolj učinkovito upravo

Za sedeže v občinskem svetu v občini Renče-Vogrsko se bo potegovala tudi Lista za našo občino.

 Foto: Leo Caharija
Foto: Leo Caharija

BUKOVICA > Kot poudarjajo v listi se zavzemajo za pripravo temeljnega dokumenta o strategiji razvoja občine in razvojnih strategij za posamezna področja, krepitev vloge krajevnih skupnosti in razmejitev pristojnosti med občino, ki naj izvaja skupne projekte, in krajevnimi skupnostmi, ki naj izvajajo lokalne projekte, prek participativnega proračuna.

Med drugim si bodo prizadevali tudi za neposredne televizijske prenose sej občinskega sveta, za osebno odgovornost zaposlenih v občinski upravi in članov občinskega sveta ter za izvajanje protikorupcijske zakonodaje, obenem pa tudi za večjo učinkovitost občinske uprave, za spremembe in dopolnitve občinskih aktov in za vključevanje večjega števila občanov - strokovnjakov za posamezna področja v odbore in komisije ter za največje napore pri pridobivanju državnega denarja iz Ljubljane in evropskega Bruslja.


Najbolj brano