Poziv imetnikom poljskih kažet v Občini Izola

Občina Izola in Civilna iniciativa za ohranjanje kmetijstva v Izoli obveščata imetnike poljskih kažet, da se lahko prijavijo za ogled, ki ga bo opravila posebna županova komisija. To je prvi korak, ki ga lahko storijo, če želijo nekoč legalizirati svoje objekte.

 Foto: Občina Izola
Foto: Občina Izola

IZOLA > Občinska komisija, ki jo je imenoval župan Igor Kolenc, ima pooblastilo, da evidentira dejansko stanje s poljskimi hišicami ali kažetami na terenu. Ugotovitve komisije bodo podlaga za pogovore z zavodom za varstvo kulturne dediščine in skladom kmetijskih zemljišč.

Pri prijavi je treba navesti ime in priimek pobudnika, naslov, številko parcele in katastrsko občino, lastništvo parcele, podatke o lastniku oziroma uporabniku objekta, dimenzije objekta ter telefonsko številko.. Na osnovi prejetih podatkov bo komisija organizirano izvedla oglede, na katerih bodo prisotni tudi pobudniki.

Vsi zainteresirani se lahko prijavijo v času uradnih ur Občine Izola na telefonski številki 05 6600 113 (Teura Raschini) oziroma po elektronski pošti teura.raschini@izola.si.


Najbolj brano