Časar vztraja, da ni grešil

Nekdanji prvi mož Luke Koper Robert Časar je sedel na zatožno klop koprskega sodišča še zaradi spornih poslov z Grafistom in s koprsko občino. Luko naj bi oškodoval za približno 1,9 milijona evrov. “To, kar se mi očita, sploh ni kaznivo dejanje, nisem storil kaznivega dejanja,” je včeraj zatrdil Časar, s katerim na zatožni klopi sedi tudi njegova nekdanja podrejena.

 Robert Časar je včeraj vztrajal, da ni storil kaznivega dejanja, Irena 
Andrejašič Troha pa se  ni zagovarjala.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Robert Časar je včeraj vztrajal, da ni storil kaznivega dejanja, Irena Andrejašič Troha pa se ni zagovarjala.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Robert Časar in Irena Troha Andrejašič sta krivdo zanikala že na predobravnavnih narokih. Časar je tudi včeraj vztrajal, da ni storil kaznivega dejanja. Irena Troha Andrejašič, nekdanja vodja razvojno investicijske službe v Luki, ki naj bi Časarju pomagala pri kaznivem dejanju zlorabe položaja, pa se ni zagovarjala, v preiskavi je zanikala kaznivo dejanje.

Po obtožbi, ki jo je predstavila državna tožilka Polona Veberič, je Časar pred desetimi leti storil nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe položaja. Novembra leta 2007 je z družbo Grafist, decembra istega leta pa še z Mestno občino Koper podpisal najemni pogodbi za parcele v katastrski občini Bertoki (na Srminu), na katerih bi Luka skladiščila vozila. Po obeh pogodbah je Luka za kvadratni meter mesečno plačevala po 0,60 evra. Tožilstvo Časarju očita, da je vedel, da Luka nima gradbenega dovoljenja za skladiščne prostore, da na njih ni možna gradnja, da črnih gradenj na sosednjih parcelah niso mogli legalizirati, ob tem pa je najem parcel preplačal, saj naj bi Luka nekatere parcele pred tem najela po bistveno nižjih cenah.

1,7 milijona evrov protipravne premoženjske koristi naj bi Robert Časar po obtožbi pridobil družbi Grafist.

Tožilstvo ob tem ugotavlja, da Luka Grafistovih parcel ni mogla uporabljati vse do novembra leta 2008, pa še takrat so vozila tja pripeljali na črno in so jih moral čez slabega pol leta na zahtevo inšpektorja za okolje in prostor odstraniti. Grafistu naj bi s tem pridobil približno 260.000 evrov protipravne premoženjske koristi, Mestni občini Koper pa nekaj manj kot 180.000 evrov.

V naložbo brez soglasja nadzornikov

Sporna naj bi bila tudi gradbena pogodba, ki jo je januarja leta 2008 Časar podpisal z Grafistom za ureditev deponije za skladiščenje vozil na najetih parcelah. Pogodba je bila težka približno 3,9 milijona evrov, podjetje Grafist naj bi, kot trdi tožilstvo, izbrali na podlagi fiktivnega postopka izbire ponudnika in v nasprotju z internimi pravili družbe (brez potrditve finančne službe in brez študije ekonomske upravičenosti naložbe), prav tako pred tem niso pridobili gradbenega dovoljenja. Za naložbo pa niso pridobili niti soglasja nadzornega sveta.

Kot je dejala tožilka Polona Veberič, je Časar družbi Grafist pridobil protipravno premoženjsko korist v vrednosti posla. Ker je približno 60 odstotkov del Grafist opravil, naj bi dobil približno 1,4 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Pri tem dejanju naj bi Časarju pomagala Irena Andrejačič Troha. Po obtožbi naj bi v nasprotju z internimi pravili družbe izvedla postopek oddaje del za gradnjo deponije. Sodelavcu, ki je izvedel postopek, naj bi izročila že pripravljen popis del, ki ga ni, kot običajno, pripravil projektant, ki bi ga najela Luka. Sodelavcu naj bi naročila, naj povabi k sodelovanju le družbi Grafist in Stavbenik, nato pa naj bi kot vodja komisije potrdila izbiro Grafista, čeprav niso dobili treh ponudb. Časarju je tako zagotovila formalni predpogoj za sklenitev pogodbe z Grafistom, je dodala tožilka.

“Obtožnico sem sicer razumel, saj je v slovenskem jeziku. Pa vseeno ne morem razumeti, v tem primeru je bil namreč tudi civilni postopek, ki se je pravnomočno končal, odločilo je tudi vrhovno sodišče,” je dejal Časar in spomnil, da Luka Koper v zadevi Grafist ni uspela s tožbo proti nekdanji upravi. Po sodbi vrhovnega sodišča bodo na ponovnem sojenju ugotavljali le še odgovornost za plačilo kazni, ki jo je Luki zaradi črne gradnje naložila inšpekcija.

Na sodišče je prinesel nove fotografije parcel

Časar je med drugim iz sodbe vrhovnih sodnikov povzel, da so bila zemljišča Grafista in koprske občine edina sprejemljiva za zagotovitev dodatnega prostora za parkirišča, člani uprave pa so lahko utemeljeno pričakovali, da bo parkirišče mogoče legalizirati. Časar je v sodni spis vložil nekaj dni stare fotografije spornih parcel, na katerih zdaj skladiščijo zabojnike, nepremičnine niso v lasti Luke, z njimi razpolaga kitajski ladjar Cosco, je pojasnil. Dodal je še, da je bilo za nekatere parcele kasneje izdano gradbeno dovoljenje. Na vprašanja pa ni odgovarjal.

Včeraj so zaslišali prvo od številnih prič, ki sta jih z zagovornikoma predlagala obtožena, pa tudi tožilstvo. Sojenje se bo nadaljevalo konec novembra.


Najbolj brano