Pomemben uspeh znanstvenikov Famnita

Skupina na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP, ki se ukvarja s sredozemskim kmetijstvom in molekularno genetiko, je prejšnji teden v univerzitetnem laboratoriju pridobila podatke dednega zapisa rastline laški smilj.

Laški smilj je rastlina, ki jo vedno bolj uporabljajo v farmacevtski 
industriji in kozmetiki.
Laški smilj je rastlina, ki jo vedno bolj uporabljajo v farmacevtski industriji in kozmetiki. 

KOPER > Majhna skupina agronomov in genetikov pod vodstvom dr. Dunje Bandelj (ob njej še Matjaž Hladnik, Alenka Baruca Arbeiter in Tea Knap), je v univerzitetnem laboratoriju v Kopru kot prva v svetovnem merilu posekvencirala genom laškega smilja (Helichrysum italicum). Smilj velja za koristno in dragoceno rastlino, ki je značilna za sredozemsko vegetacijo. V zadnjem obdobju prehaja v kmetijstvo zaradi biološko aktivnih sestavin, ki se uporabljajo v kozmetične (primer francoskega L'occitene in Loreal) in farmacevtske namene.

Pretirano izkoriščanje in žetve smilja se je na nekaterih območjih tako povečalo, da so ponekod na Hrvaškem prepovedali puljenje in trganje rastlin v naravnih rastiščih ter uvedli vaške straže. V Črni gori so zaradi puljenja popolnoma uničili naravna rastišča.

Zato je Famnit za namene nadaljnjih raziskav na Purissimi z Agrario že vzpostavil nasad z različnimi populacijami smilja iz Korzike, Cresa in Hrvaške. Namen je, da proučijo raznolikost različnih populacij in da ugotovijo, katere populacije v slovenski Istri bi lahko dale največ aktivnih bioloških spojin. V svetu se že pojavljajo izsledki o učinkovanju ekstraktov na škodljive bakterije, glive in rakave celice.

Skupina na Famnitu je pri tem sodelovala s sodelavci ljubljanske Biotehniške fakultete in izolske Fakultete za vede o zdravju. V nadaljevanju jo čaka obdelava obsežnih podatkov s pomočjo bioinformatike in razvoj markerjev DNK.


Najbolj brano