LAS Krasa in Brkinov v finančnih težavah

Danes bo upravni odbor Lokalne akcijske skupine (LAS) Krasa in Brkinov iskal rešitev za izgubo, ker mu agencija za kmetijske trge od oktobra 2016 dolguje denar. Upa na denarno pomoč občin, a te razmišljajo, da bi ga ukinile. Vendar bi v tem primeru moral agenciji vrniti vse stroške za nazaj.

LAS-i  skrbijo za izvajanje projektov na podeželju. Foto: Lea Kalc Furlanič
LAS-i skrbijo za izvajanje projektov na podeželju. Foto: Lea Kalc Furlanič

KRAS, BRKINI > Lokalna akcijska skupina (LAS) Krasa in Brkinov, ki deluje v okviru Območne razvojne agencije (ORA) Krasa in Brkinov, je v finančnih težavah, saj ji Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja od oktobra 2016 ni izplačala plač ene zaposlene. Na to je na zadnji občinski seji v Hrpeljah opozorila direktorica ORE Vlasta Sluban.

Izguba zaradi državne agencije

Negativno finančno stanje LAS-a je doslej pokrila ORA, tako da je svoj dobiček preusmerila v LAS, vendar tega ne more več. “LAS je naši finančni pomoči navkljub v veliki izgubi, zato upamo, da mu bo agencija za kmetijske trge po tolikem času vendarle poravnala obveznosti v višini 27.500 evrov za vsako leto, v kar je vključena plača ene zaposlene in drugi stroški, vezani na to delovno mesto. Upravni odbor LAS-a zato opozarjamo, naj to uredi, sicer bo ORA odstopila od upravljanja LAS-a,” je izpostavila. Dodala je še, da se tako pri ORI kot pri LAS-u nadejajo, da bo kmetijsko ministrstvo oziroma njegova agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja vendarle poravnala zaostala izplačila, za kar so z ORE oziroma LAS-a na agencijo naslovili že dva zahtevka.

Bistriškemu LAS finančno pomagajo občine

Tudi LAS v Ilirski Bistrici ima iz enakih razlogov finančne težave. Strokovni vodja Aleš Zidar pravi, da pa so imeli srečo, da so jim občine ustanoviteljice (Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna) krile glavnino stroškov za 1,5 zaposlenega, vendar pa so morali vseeno najeti nekaj posojila. Poleg tega je nazadnje od finančne pomoči odstopila bistriška občina.

Vodja LAS-a Krasa in Brkinov Milena Štolfa je povedala, da bo imel njihov upravni odbor danes sestanek, na katerem bodo obravnavali finančno poročilo: “Skušali se bomo dogovoriti, da bi naše občine ustanoviteljice - Sežano, Divačo, Hrpelje-Kozino in Komen - prosili za pomoč pri financiranju LAS-a, kot počnejo nekatere druge občine - da bi morda plačale vsaj članom LAS-a letne članarine, s čimer si pomagamo pri delovanju.”

Občinski svetnik v Hrpeljah Robert Grk pa se ob vseh teh zapletih z LAS-om sprašuje: “Ali sploh potrebujemo dve taki organizaciji, kot sta ORA in LAS? Ju ne bi bilo smiselno združiti ali LAS celo ukiniti in tako privarčevati?” Slubanova odgovarja, da se ju ne da združiti, ker LAS ni samostojna pravna oseba, mora pa imeti upravni odbor, skupščino in predsednika.

Od leta 2016 počasni postopki za vse LAS

Vsi slovenski LAS-i, 37 jih je, so zadolženi za izvajanje programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, kar pomeni, da na državnih razpisih pridobivajo denar za programe, v katere se poleg javnih ustanov vključujejo tudi zasebniki. Imajo tudi svojega zastopnika v državnem svetu, to je Roman Medved, ki opozarja, da imajo vsi slovenski LAS-i od oktobra leta 2016, ko so na ministrstvu za kmetijstvo začela veljati nova pravila, težave zaradi zamud izplačil agencije za kmetijske trge. “Od tedaj potrebuje agencija deset do dvanajst mesecev, da reši zahtevek LAS-a za izplačilo. Gre za administrativne zaplete, ki so nastali po uvedbi novih pravil ministrstva za kmetijstvo. Kar je vezano na gospodarsko ministrstvo, teče veliko hitreje.”

Medved bo danes na posvetu v državnem svetu izpostavil to problematiko, vendar, pravi, “nimamo visokih pričakovanj, čeprav je agencija dolžna skrbeti, da postopki tečejo ustrezno.”

Z Agencije so nam pojasnili, da je pregled zahtevkov zelo obsežen. Gre za pregled velikega števila “drobnih” računov z malimi vrednostmi, ki se ne razlikuje glede na višino računov. Povedali so še, da imajo trenutno na mizi 82 zahtevkov za izplačilo.

Denar za predlani bo prišel šele maja letos

Na agenciji predvidevajo, da bodo LAS-u Krasa in Brkinov zahtevek iz aprila 2017 poravnali maja letos, saj je v zaključni fazi obravnave (zahtevek je za izplačilo plač od oktobra 2016 do marca 2017). Zahtevek za izplačilo plač med aprilom in koncem leta 2017 pa je šele v začetni fazi obravnave.

Pojasnili so nam še, da bi agencija v primeru ukinitve LAS-a ukinila tudi vsa izplačila za LAS, hkrati pa bi zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev tudi terjala nazaj ves že izplačan denar.


Najbolj brano