Nova pravila za zdravljenje in način sprejema bolnikov

Včeraj je začel veljati pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah. Zdravstveno ministrstvo poudarja, da bo očistil čakalne vrste in bolnikom omogočil hitrejšo ter kakovostnejšo obravnavo. Uvaja drugačen način naročanja, stopnje nujnosti, sankcije ob odpovedi obravnave in tudi globe.

Včeraj uveljavljene novosti naj bi bolnikom omogočile hitrejše 
zdravljenje.  Foto: BKK
Včeraj uveljavljene novosti naj bi bolnikom omogočile hitrejše zdravljenje.  Foto: BKK

SLOVENIJA > Zdravstveno ministrstvo se sklicuje na nujno transparentnost in celovitost nadzora nad pravicami bolnikov in čakalnimi seznami. Med ključnimi novostmi izpostavlja čas čakanja, stopnje nujnosti, naročanje, možno triažo napotnice, način uvrščanja na sezname, odpoved termina, najdaljše dopustne čakalne dobe, veljavnost napotnic, čas za izdajo izvida, nadzor in globe.

Bolniki v čakalnici največ 30 minut

Najdaljši čas čakanja na obravnavo v čakalnicah sme trajati 30 minut. Izjema je možna, če gre vmes za nujni primer in zaključek obravnave že prej obravnavanega bolnika, ko morajo to nujno speljati. Napotnice po novem vsebujejo dodatno stopnjo nujnosti - zelo hitro. Zanjo je najdaljša dopustna čakalna doba 14 dni.

Naročanje poteka kot doslej. Možno je elektronsko (e-Naročanje, e-pošta, na spletnih straneh izvajalca), in po telefonu v ordinacijskem času (vsaj dve uri na dan, izven tega časa pa mora biti urejeno avtomatsko obveščanje na odzivniku). Naročiti se je mogoče tudi osebno in po pošti, v zavodih pa morajo napotnico označiti z zaporedno številko in datumom.

Na čakalni seznam v petih dneh

Zdravstveni delavci lahko prejeto napotnico na podlagi zdravstvene dokumentacije spremenijo glede stopnje nujnosti, lahko pa tudi ugotovijo, da za storitev ne obstaja medicinska indikacija. Bolnika morajo po predložitvi napotnice v petih dneh uvrstiti na čakalni seznam ali pa v dveh dneh po morebitni izvedbi triaže napotnice. Izvajalec mora o datumu uvrstitve v čakalni seznam pacienta obvestiti v treh dneh po uvrstitvi na seznam. Hkrati mora bolnik dobiti tudi obvestilo o posledicah neupravičene odsotnosti. Uvrščanje na seznam mora opraviti za to pooblaščena oseba.

Odpoved le enkrat

Bolnik sme termin odpovedati le enkrat brez razloga, a mora to storiti najpozneje deset dni pred opredeljenim terminom. Izjema so nepričakovana bolezen bolnika ali smrt ožjega družinskega člana, ko sme termin odpovedati tudi kasneje. Če ga ne odpove in ne pride na poseg, ga črtajo s seznama. Nanj se sme uvrstiti šele po treh mesecih.

Opredeljena je tudi najdaljša dopustna čakalna doba, določena glede na stopnjo nujnosti. Tako znaša za oznako nujno 24 ur, za zelo hitro 14 dni, za hitro tri mesece, za redno pa šest mesecev. Če se ob uvrščanju na seznam izkaže, da izvajalec presega najdaljšo dopustno čakalno dobo, mora bolniku predlagati, naj se naroči pri drugem izvajalcu v mreži dejavnosti. Izjema so primeri, ko gre za sum na raka. Takrat se obvezno določi stopnja nujnosti nujno ali zelo hitro.

Čas za predložitev napotnice je povezan z označeno stopnjo nujnosti. Pri oznaki nujno mora biti bolnik sprejet najkasneje prihodnji dan, pri oznaki zelo hitro v petih dneh, pri oznaki hitro ali redno v 14 dneh od izdaje napotnice. Če bolnik napotnice ne predloži pravočasno, ga izvajalec ne uvrsti v čakalni seznam in ga ne sme začeti zdraviti. Novost je tudi izdaja izvida, in sicer takoj oziroma najkasneje v sedmih dneh. Izjema so le nujni primeri, vključno s primeri suma na raka in zdravljenje raka, ko mora biti izvid izdan takoj. Za nadzor skrbijo ministrstvo, zdravstveni inšpektorat informacijski pooblaščenec in ZZZS. Globe ostajajo enake, znašajo od 4100 evrov za pravno osebo do 2100 evrov za samostojnega podjetnika.


Najbolj brano