Obračun s preteklostjo in vizija prihodnosti

V Nogometnem društvu Gorica so predstavili trajnostno poročilo, s katerim želijo vzpostaviti zaupanje javnosti ter hkrati razgrniti razvojne vidike kluba, ki šteje 70 let.

Predstavitev trajnostnega poročila ND Gorica: (z leve):  Marko 
Tribušon, Hari Arčon in Sebastjan Komel.   Foto: Aleš Sorta
Predstavitev trajnostnega poročila ND Gorica: (z leve): Marko Tribušon, Hari Arčon in Sebastjan Komel.  Foto: Aleš Sorta

NOVA GORICA > Preglednost, odgovorno ravnanje in vpetost v okolje so zapisana vodila v zborniku, v katerem so nakazane tudi želene oziroma pričakovane smernice ND Gorica v naslednjem obdobju. Vodilni možje so s pisano besedo klub tudi umestili v prostor in čas. “V Evropi in svetu so trajnostna poročila že uveljavljena praksa. Pri nas so novost, ki smo jo prvi pripravili v ND Gorica. Javnosti smo s povezanimi vsebinskimi sklopi želeli predstaviti, kako klub deluje in kakšne usmeritve zasleduje,” je povedal direktor ND Gorica Sebastjan Komel.

In komu ali čemu je namenjeno trajnostno poročilo? Eden od poglavitnih razlogov, zakaj so ga pripravili, leži ¸najbrž v tem, da so se pri ND Gorica praktično otresli starih dolgov in s tem skoraj zaprli neslavno poglavje izčrpavanja kluba v času vodenja bivše uprave. Prestrukturiranje oziroma poravnavanje dolgov, ki so po besedah predsednika ND Gorica Harija Arčona znašali 2,25 milijona evrov, gre h koncu. Po sklenjenih sporazumih oziroma obročnem odplačevanju bodo do leta 2021 predvidoma poravnali še preostalih 150.000 evrov. Ob tem klub praznuje 70 let delovanja, okrogli jubileji pa so tudi svojevrstna priložnost za obračune s preteklostjo in hkrati pogledi naprej.

“Po vsem, kar se je dogajalo pred tremi leti, je klub izgubil verodostojnost, se oddaljil od partnerjev in izobčil iz okolja. Zdaj ima javnost pred sabo gradivo, ki je tudi svojevrsten opomin, da ND Gorica ne bi spet zašlo na stranpoti. S pričujočim dokumentom smo se zavezali širši javnosti, a tudi sami sebi. V trajnostnem poročilu so zapisani postulati, ki se jih bomo v vodstvu ND Gorica držali, in cilji, h katerim stremimo. Klub opravlja regijsko poslanstvo. S ponosom nas navdaja, da nam lokalna podjetja stojijo ob strani in prepoznajo, da od kluba tako ali drugače živi 50 ljudi,” je ob predstavitvi trajnostnega poročila povedal Arčon.

Na besede predsednika in direktorja ND Gorica se je navezal tudi Marko Tribušon, podžupan Mestne občine Nova Gorica, ki se je, potem, ko se je klub znašel na robu prepada, dejavno vključila v iskanje rešitev v stiski. Ne nazadnje ima Tribušon vlogo podpredsednika ND Gorica, ki si želi spet postati zgled vzgoje in razvoja (tržno zanimivih) igralcev iz domače nogometne šole, svoj čas prepoznavne, po preteklih prevratih pa nekoliko zbledele blagovne znamke. “ND Gorica je športni kolektiv, ki pa ne zasleduje zgolj rezultatov na igrišču. Je izobraževalna in vzgojna enota za 250 otrok in je kot taka dodana vrednost življenjskemu utripu v občini,” je povedal Tribušon.


Najbolj brano