150.000 evrov za struge hudournikov

Po oceni direkcije za vode bo obnova izolskih hudourniških strug po obeh zadnjih neurjih (predvsem 22. oktobra, pa tudi minulo nedeljo) stala približno 150.000 evrov. S potekom odpravljanja posledic bodo seznanili tudi krajane na dveh zborih.

Čeprav posegi v hudourniško strugo niso dovoljeni, nekateri 
tega ne upoštevajo. Na vsak “dodatek” pa se oprimejo smeti 
in ožijo pretok vode.   Foto: Mirjana Cerin
Čeprav posegi v hudourniško strugo niso dovoljeni, nekateri tega ne upoštevajo. Na vsak “dodatek” pa se oprimejo smeti in ožijo pretok vode.  Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > V KS Jagodje-Dobrava bo zbor krajanov danes ob 15.30 v Vrtni ulici, kjer je stanovalcem ob oktobrskem neurju težave povzročal hudournik Rikorvo. V KS Livade pa bo interesni zbor v ponedeljek, prav tako ob 15.30, pri trgovini za kmetijstvo in vrtnarstvo (Kajuhova ulica 11) ob hudourniku Morer.

Škodo na hudourniških strugah ocenjujejo na 150.000 evrov, skupaj s škodo v avtokampu Jadranka, ki sta ji botrovala hudournika Mehanotehnika 1 in 2, pa na kar 600.000 evrov. Lokalno neurje je 22. oktobra z veliko količino padavin, več kot 100 litrov na kvadratni meter, in točo, v kratkem času prizadelo tudi izolske vodotoke. Ti so hudourniškega značaja in večino leta suhi, zdaj pa so močno poškodovani, saj je prejšnji mesec voda odnesla dele kamnite obloge in uničila brežine.

Za vsaj dva milijona evrov škode

Kolikšna je skupna škoda, ki jo je povzročilo oktobrsko neurje s točo, v Izoli še vedno ne vedo. Konec oktobra so jo v Univerzitetnem kampusu Livade ocenili na 750.000 evrov, zdaj menijo, da presegla milijon. Komunala Izola je z odpravljanjem posledic neposredno po neurju imela za 150.000 evrov stroškov. Če vsemu temu prištejemo še obnovo hudournikov in avtokampa, nanese 1,75 milijona evrov, vendar v ta znesek ni všteta škoda, ki so jo utrpeli v vrtcu Školjka in na OŠ Dante Alighieri.

Da je treba poškodbe v strugah čim prej odpraviti, je občina pozvala direkcijo za vode, ki upravlja s hudourniki, češ da “smo v jesensko-zimskem obdobju, ko je največ padavin in z vsakimi nastane samo še več poškodb”. Direkcija bo z urejanjem strug začela nemudoma in končala predvidoma 20. decembra. Popravilo škode načrtuje na območju znotraj mesta, torej med hitro cesto Koper-Izola in morjem, posegov nad hitro cesto pa se bo lotila prihodnje leto.

Občina poziva občane, da omogočijo neoviran dostop do strug, da obnovo čim prej izpeljejo. V kabinetu župana Igorja Kolenca svarijo še, da poseganje v struge ni dovoljeno, “ker povzroča zamaške, zaradi katerih voda ne more odtekati in to ob obilnih padavinah ogroža vsesplošno varnost”.

Poleg direkcije za vode bodo na zborih še predstavniki vodnogospodarskega podjetja Drava s Ptuja, ki je javna služba za urejanje voda in skrbi za porečje jadranskih rek z morjem, pa tudi predstavniki občinskega urada za gospodarske dejavnosti, investicije in komunalni razvoj ter Komunale Izola.


Najbolj brano