Ugled Luke

Tveganje za ugled Luke. To je velikokrat ponovljena trditev v poročilu revizijske hiše PWC, ki je na zahtevo Slovenskega državnega holdinga (SDH) in luških delničarjev pregledovala poslovanje Luke s podjetji izvajalci pristaniških storitev (IPS) v treh letih, odkar podjetje vodi Drago Matić.

Revizija v Luki ni ugotovila nezakonitih ravnanj. Pomanjkljivosti, to ja, vendar nič takšnega, česar ne bi že vedeli in česar ne bi lahko pokazale revizije tudi v drugih podjetjih. A ne gre pretirano dvomiti, da v SDH poročila ne bodo izkoristili za podkrepitev svojih pomislekov do dela sedanje uprave Luke. Svoj odnos je vrh SDH nakazal že na junijski skupščini, ko je kot večinski delničar dosegel, da uprava Luke ni dobila razrešnice. IPS pa so prikladna viža, ki jo je SDH ubral že pri zamenjavi nadzornega sveta Luke.

V času Janševe vlade leta 2005, ko je politika harala po primorskih podjetjih, je takratni direktor Luke Korelič izjavil, da se ga želi znebiti po načelu, “najprej diskreditacija, nato likvidacija”. Vtis je, da se zdaj dogaja podobno.

Vzporedno pa se, tako večkrat slišimo zadnje mesece, dogaja zelo zavzeto novačenje kandidatov za zamenjavo Matićeve uprave, ki naj bi se ga šli tako v krogih pri vrhu SDH kot SMC.

Predsednik nadzornega sveta Luke Rado Antolovič je že večkrat nakazal, da bodo nadzorniki odločitev o morebitni menjavi sprejeli na podlagi ugotovitev revizije PWC. Mogoče pa bodo nadzorniki za odstavljanje uprave tudi boljše plačani, saj za decembrsko skupščino predlagajo zvišanje nadzorniških plač s 13.000 na 15.000 evrov na leto. Nedvomno so odpoklici uprav pri nas zahtevne operacije; le redkim nadzornim svetom uspe odžagati uprave dovolj utemeljeno, da te ne iztožijo odškodnine. Še bolj zahtevno mora biti, če so poslovni rezultati najboljši v zgodovini podjetja, kot so pri Matiću.

Ja, Luka Koper bo v letu 2017 spet poslovala rekordno. To je najboljši dokaz za ugled Luke, ki ga potrjujejo povsod po svetu. Le doma ne.


Preberite še


Najbolj brano