Osnovna šola Šmarje bo dobila prizidek

Osnovna šola Šmarje se, podobno kot nekatere druge v koprski občini, sooča s prostorsko stisko. Ta je zlasti v zadnjih letih vse bolj pereča in težko obvladljiva zaradi demografskega pritiska na to območje in posledično večjega števila šolarjev. Prihodnje šolsko leto bodo otroci in učitelji lažje zadihali, saj bodo ob šolski stavbi zgradili prizidek z dodatnimi prostori.

OŠ Šmarje poka po šivih, saj jo obiskuje 319 učencev v 16 oddelkih, kar je največ do zdaj.
OŠ Šmarje poka po šivih, saj jo obiskuje 319 učencev v 16 oddelkih, kar je največ do zdaj. 

ŠMARJE > Koprska občina je za dozidavo s pritličjem in prvim nadstropjem zagotovila skoraj 1,4 milijona evrov. Ponudbe morebitnih izvajalcev pričakujejo do 16. novembra, izbrani gradbinec pa bo moral posege izvesti od januarja do julija prihodnje leto.

Na površini približno 700 kvadratnih metrov bodo zgradili štiri dodatne učilnice s kabineti, garderobami in sanitarijami. Nove prostore bo dobil tudi vrtec, kjer bodo bogatejši za igralnico za starejšo skupino otrok z dostopom na pokrito teraso, garderobo, sanitarije in umivalnico. Ker je šola zdaj nedostopna za gibalno ovirane osebe, bodo v prizidku postavili tudi dvigalo.

Šolo v Šmarjah so zgradili leta 1948, vrtec in telovadnico pa leta 1983. Leta 2002 so morali najstarejši del objekta zaradi posedanja porušiti in na novo zgraditi, obenem pa so obnovili tudi streho in pročelje. Kasneje so zamenjali še stavbno pohištvo, leta 2013 pa poskrbeli za toplotno izolacijo objekta in zamenjali energent za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode.

V zdajšnjem objektu, ki se bo s prehodom navezal na prizidek, niso predvideli večjih gradbenih posegov. Bodo pa v bližini šole zaradi gradnje prizidka porušili dotrajano hišo, ki jo je občina odkupila, in požarno stopnišče na severni strani šolskega objekta. Ravnatelj OŠ Šmarje Edi Glavina ocenjuje, da bo šolska naložba bistveno prispevala k boljšim prostorskim pogojem za izobraževanje in dvigu kakovosti učnega procesa. V oddelek vrtca za tretje starostno obdobje bodo v prihodnje vpisali 22 otrok, za katere bosta skrbeli dve vzgojiteljici, medtem ko bodo štiri učilnice gostile 96 otrok s štirimi učiteljicami, kar skupno predstavlja približno 118 otrok. Zaradi večjega števila otrok so predvideli tudi štiri nove zaposlitve, dve vzgojiteljici in dve učiteljici.

Letos šolo obiskuje 319 učencev v 16 oddelkih, kar je največ v njeni zgodovini. Stavba s skupnimi prostori je namreč prilagojena za pouk do 220 otrok. Iz demografskih projekcij je razviden trend rasti števila učencev in posledično števila oddelkov v šoli. V prihodnje se bo število oddelkov postopno povečevalo, v šolskem letu 2021/22 je pričakovati, da bo imela šola kar 18 oddelkov. V koprski občini ob tem ugotavljajo, da bo treba dolgoročno poskrbeti tudi za primerno telovadnico.

NATAŠA HLAJ


Najbolj brano