Skupno ponujajo 14 štipendij

Občina Ajdovščina je razpisala deset občinskih štipendij in štiri štipendije za lokalno pomembne ali deficitarne poklice, kjer sta letos v ospredju poklica strojnega tehnika in elektrotehnika. Mladim bo podelila tudi nagrade za izjemne dosežke in uspehe v letu 2017. Rok za oddajo vlog se izteče 27. oktobra.

Letos bodo štiri štipendije namenili za deficitarne oziroma 
lokalno pomembne poklice, poudarek je na  elektrotehnikih in 
strojnih tehnikih.  Foto: Alenka Tratnik
Letos bodo štiri štipendije namenili za deficitarne oziroma lokalno pomembne poklice, poudarek je na elektrotehnikih in strojnih tehnikih.  Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Po podatkih strokovne službe občinske uprave sta doslej prispeli dve prijavi, po izkušnjah iz preteklih let pa jih glavnino pričakujejo v zadnjem tednu razpisa. Ta sledi usmeritvam občinske politike, ki skuša z različnimi ukrepi spodbuditi mlade k šolanju za lokalno pomembne in deficitarne poklice in jim tudi tako olajšati pot do zaposlitve. Glede na potrebe v je občina štipendije pred dvema letoma razpisala za poklice logopeda, zdravnika in zobozdravnika, lani pa za poklice inženirjev strojništva, elektrotehnike in računalništva. “Lani smo v tem sklopu prejeli štiri prijave, podelili smo dve štipendiji, predlani pa smo prejeli tri prijave in podelili eno štipendijo, in sicer za poklic logopeda,” je pojasnila Jerica Stibilj iz oddelka za družbene dejavnosti.

Več zanimanja je bilo za deset občinskih štipendij za dijake in študente iz socialno in ekonomsko šibkih družin. Lani je občina prejela 35, predlani pa 22 prijav. Za občinske nagrade za izjemne dosežke in uspehe je lani prišlo šest, predlani pa 14 prijav, občina je letno podelila po pet nagrad.

Letos razpis ne prinaša novosti, razen pri določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev. Na predlog pristojnih občinskih odborov so letos izbrali poklica strojni tehnik in elektrotehnik. Ajdovska občina izobraževanju mladih nudi tudi druge oblike podpore. Med drugim sofinancira regijsko štipendijsko shemo in podpira različne programe neformalnega izobraževanja, ki jih izvajajo občinski javni zavodi in neprofitne organizacije. Mladim omogoča opravljanje prakse in pripravništva v občinski upravi in v občinskih javnih zavodih, tu pa je letos ponudila tudi priložnost počitniškega dela. Ob tem sofinancira delavnice in druge oblike kariernega svetovanja, zlasti v podjetništvu, ter dogodke, namenjene promociji ajdovskega gospodarstva in poklicev, po katerih najbolj sprašujejo tukajšnja podjetja.

ALENKA TRATNIK


Najbolj brano