Lipici denar za vzdrževalna dela

Vlada je na včerajšnji seji odbora za gospodarstvo prerazporedila denar v okviru finančnega načrta ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, finančnega načrta ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za pravosodje. Kobilarni Lipica je namenila 420.000 evrov.

Vlada je Kobilarni Lipica namenila 420.000 evrov. Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Vlada je Kobilarni Lipica namenila 420.000 evrov. Foto: Zdravko Primožič/Fpa

LJUBLJANA > Kot so sinoči sporočili iz vlade, so v okviru finančnega načrta ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prerazporedili denar v okviru svojega finančnega načrta za izvajanje nalog javne službe v Javnem zavodu Kobilarna Lipica v višini 420.000 evrov. V okviru nalog javne službe morajo v Kobilarni Lipica letos izvesti investicijsko vzdrževalna dela, in sicer asfaltirati površine okoli hlevov in hipodroma, urediti dvosmerni promet na cesti Sežana-Lipica, urediti skladiščne prostore za krmo za konje in izdelati projektno dokumentacijo za osemenjevalni center.

V okviru ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport so bile prerazporejene pravice porabe v višini dobrih 68.000 evrov za stroške ustanovitve podružnice moskovske državne univerze Lomonosov v Kopru, ki jo bosta skupaj ustanovili Moskovska državna univerza Lomonosov in Univerza na Primorskem.

Poleg tega je vlada na sodišča prerazporedila denar za zagotavljanje stroškov, povezanih s sodnimi postopki in brezplačno pravno pomočjo. Prerazporeditev je v enem delu torej namenjena pokrivanju obveznosti iz naslova stroškov sodnih postopkov. Finančni učinek spremenjene zakonodaje (2014) namreč ni zadosten, da bi lahko pokrili vse stroške sodnih postopkov, obenem pa se v letošnjem letu glede na lani beleži še rast stroškov za tolmače, hrambo motornih vozil in za izvedence.

S prerazporeditvijo pravic porabe bodo vrhovnemu sodišču omogočili nemoteno reševanje sodnih zahtev. V drugem delu je prerazporeditev namenjena pokrivanju obveznosti iz naslova stroškov brezplačne pravne pomoči. Sodišča izvajajo brezplačno pravno pomoč, nimajo pa vpliva na obseg in zahtevnost prejetih zadev. Izdatki za brezplačno pravno pomoč so se v prvih osmih mesecih letošnjega leta glede na enako obdobje lani povišali za 6,66 odstotka. SK


Najbolj brano