Občini Kobarid računsko sodišče izreklo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Kobarid v letu 2015. Ugotovilo je, da občina v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi, zato ji je izreklo mnenje s pridržkom ter podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Na kobariški občini so napovedali, da se bodo na očitke odzvali v ponedeljek.

Občina Kobarid Foto: Neva Blazetič
Občina Kobarid Foto: Neva Blazetič

LJUBLJANA, KOBARID > Nepravilnosti so revizorji ugotovili na več področjih. Med drugim računsko sodišče v revizijskem poročilu navaja, da proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna občina ni pripravila po klasifikaciji. Župan pa ni za vse neposredne uporabnike določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti.

Kobariška občina ni v pogodbo niti v kasneje sklenjena aneksa za sanacijo plazu na lokalni cesti Kobarid-Drežnica vključila protikorupcijske klavzule, prav tako ni pridobila podaljšanja prvotno pridobljene garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Revizorji so ugotovili tudi, da v postopku dodelitve tekočih transferov na področju športa objava javnega razpisa in razpisna dokumentacija nista vsebovali vseh obveznih sestavin, predloga prejemnikov sredstev pa niso podpisali člani strokovne komisije. Prav tako je prišlo do določenih nepravilnosti v sami delitvi sredstev.

Prav tako so bile določene nepravilnosti v dveh primerih oddaje nepremičnega premoženja v najem, saj kobariška občina ni objavila namere o oddaji v najem ter ni imenovala skrbnika pravnega posla oziroma ga ni določila v pogodbi pri oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo.

STA


Najbolj brano