Bogdani Borota s pedagoške fakultete priznanje za izjemne dosežke

Ob včerajšnjem svetovnem dnevu učiteljev so v Ljubljani podelili nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Med desetimi prejemniki priznanj je tudi prodekanja za umetniško delo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem Bogdana Borota.

Bogdana Borota (druga z desne) z ostalimi nagrajenci
Bogdana Borota (druga z desne) z ostalimi nagrajenci 

LJUBLJANA > Najvišje državne nagrade na področju šolstva so podelili v Frand Hotelu Union v sredo, na predvsečer svetovnega dneva učiteljev. Slavnostni govornik, predsednik državnega zbora Milan Brglez, je poudaril, da je poklic učitelja eden najtežjih in tudi izjemno odgovornih, pri čemer pa ne gre zgolj za prenos znanj, ampak tudi za vzgajanje in oblikovanje osebnosti.

Podelili so deset nagrad na petih področjih; predšolske vzgoje v vrtcih, osnovne šole, srednje šole, višjega in visokega šolstva ter na področju izobraževanja odraslih.

Nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je prejela prof. dr. Bogdana Borota, prodekanja za umetniško delo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, kjer je zaposlena od leta 2003. Kot so zapisali v obrazložitvi, je s svojim delom pomembno prispevala k razvoju fakultete in celotnega univerzitetnega prostora, med drugim z organizacijo številnih glasbenih dogodkov in okroglih miz ter uspešnim prizadevanjem za ustanovitev akademskega pevskega zbora in vključitev umetnosti v vizijo srednjeročnega razvoja. Za svoje dosežke je leta 2013 prejela tudi zlato plaketo Univerze na Primorskem.

Na strokovnem področju Bogdana Borota sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo pri razvijanju glasbenih predmetov v osnovnih šolah in gimnazijah. Njeni dosežki so najvidnejši pri dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse. Je med vodilnimi slovenskimi strokovnjakinjami na področju didaktike glasbe. Razvija znanstvene in strokovne podlage za razvoj glasbene pedagogike s poudarkom na zgodnjem učenju in poučevanju glasbe. Usmerja se tudi v raziskovanje načinov glasbenega opismenjevanja odraslih.

Njeni monografiji Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za vzgojitelje in učitelje (2011) in Glasbene dejavnosti in vsebine (2013) ter visokošolski učbenik v soavtorstvu Dejavnosti glasbenega opismenjevanja (2015) so temeljna strokovna literatura za izobraževanje bodočih učiteljev in vzgojiteljev na vseh pedagoških fakultetah v Sloveniji.

Spletno uredništvo


Najbolj brano