Sposobni zdraviti nevarne okužbe, tudi ebolo

Oddelek intenzivne terapije ljubljanske infekcijske klinike je pred dnevi, po trimesečni prenovi, znova odprl vrata za sprejem najtežjih bolnikov, ki so življenjsko ogroženi. Gre za edini infekcijski oddelek intenzivne terapije najvišje stopnje v Sloveniji in za referenčni center za nekatere redkejše okužbe s hudim potekom. Skladno s sodobnimi standardi so uredili tudi sobo z zdravili, del oddelka pa lahko spremenijo v karanteno. Za prenovo so namenili približno 500.000 evrov.

Prenovljeni oddelek intenzivne terapije infekcijske klinike ima 
poleg sobe za zdravila (na fotografiji) tudi del, ki ga lahko takoj 
spremenijo v karanteno.
Prenovljeni oddelek intenzivne terapije infekcijske klinike ima poleg sobe za zdravila (na fotografiji) tudi del, ki ga lahko takoj spremenijo v karanteno. 

Prenova je zadostila tudi vsem zahtevam higienskih pogojev za sprejemanje najtežjih hematoonkoloških bolnikov. Oddelek ima tudi deset postelj za intenzivno terapijo.

Na oddelku se vsako leto zdravi od 320 do 350 bolnikov, v povprečju vsak deset dni. Za obnovo so namenili lasten denar, a brez prispevkov donatorjev naložbe ne bi zmogli.

Oddelek intenzivne terapije ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je bil ustanovljen leta 1957 kot respiracijski center in je bil prva enota za mehansko predihavanje v Sloveniji. V šestdesetih letih minulega stoletja je oral ledino v svetovnem merilu pri zdravljenju tetanusa, postavil je merila za zdravljenje akutnih bolezenskih stanj pri več drugih življenjsko nevarnih okužbah ter je bil podlaga za ureditev intenzivne medicine v državi.

Od ustanovitve do danes se je po navedbah vodje oddelka, prof. dr. Matjaža Jereba, struktura bolnikov spremenila: “Danes zdravimo bolnike z okužbami različnih organskih sistemov, zaradi katerih so bolniki neposredno življenjsko ogroženi in potrebujejo podporo aparata za mehansko predihavanje, hemodinamski nadzor in podporo cirkulaciji, ali intenzivni nadzor z merjenjem znotraj lobanjskega tlaka, ob boleznih osrednjega živčevja s komo. Najpogosteje zdravimo bolnike s sepso in septičnim šokom, pljučnico z odpovedjo dihanja, bolnike z bakterijsko ali hudo virusno okužbo osrednjega živčevja in bolnike z infekcijskim endokarditisom.”

Ena glavnih usmeritev oddelka je zdravljenje življenjsko nevarnih okužb pri bolnikih z okvarjeno imunostjo - pri hematoonkoloških in bolnikih, ki jemljejo glukokortikoide, različna biološka zdravila ali kemoterapevtike, ki okvarjajo imunost. “Ob tem se pogosto kot zaplet pojavljajo okužbe, zaradi ogroženosti potrebujejo kompleksno diagnostiko ter zelo zahtevno zdravljenje.”

Oddelek ima pomembno vlogo tudi pri zdravljenju zahtevnih redkih bolezni. Predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, omenja: “Smo edini infekcijski oddelek intenzivne terapije najvišje stopnje v Sloveniji in hkrati tudi referenčni center za nekatere redkejše okužbe s hudim potekom, ki zahtevajo intenzivno zdravljenje (malarija, okužbe s HIV oziroma aidsom, posamezni primeri tetanusa, hemoragične mrzlice). Strokovno usposobljeni in tudi prostorsko smo prilagojeni sprejemu bolnika z okužbo, ki terja karantensko osamitev, kot je denimo v primeru ebole.”

V delo uvajajo računalniško informatizacijo z avtomatskim zajemom vseh podatkov, ki jih sledijo pri vsakem bolniku. So tik pred uvedbo elektronskega temperaturnega lista. Že doslej je velik del nalog, naročil in opisov, povezanih z vsakim bolnikom, zabeležen le elektronsko. V kratkem bo odpadlo delo v papirnati obliki.

Ker je bil oddelek nazadnje prenovljen pred davnimi 28 leti, so bile vse napeljave že iztrošene in prenova je bila nujna. Upajo, da bodo kmalu lahko posodobili še del opreme. Oddelek premore pet zdravnikov specialistov, štirje imajo tudi subspecializacijo iz intenzivne medicine. Ob njih dela 33 večinoma diplomiranih medicinskih sester v 24-urni negi bolnikov. Na oddelku sta tudi dva fizioterapevta.

Že vrsto let na oddelku v delo vpeljujejo strokovne novosti iz intenzivne medicine, zlasti iz infektologije ter s področja bolnišničnih okužb. JA


Najbolj brano