5000 nasvetov za več znanja in priložnosti

Svetovalno središče Postojna v teh dneh obeležuje 15-letnico delovanja. V teh letih so mnogim posameznikom, večinoma ženskam, in skupinam svetovali pri izbiri šolanja, učenju, iskanju zaposlitve ...

Svetovalci informacije nudijo tudi na stojnicah na različnih dogodkih, kjer lahko srečajo mnoge, ki potrebujejo njihovo pomoč.
Svetovalci informacije nudijo tudi na stojnicah na različnih dogodkih, kjer lahko srečajo mnoge, ki potrebujejo njihovo pomoč.  

POSTOJNA > “Do letošnjega leta smo opravili krepko več kot 5000 individualnih svetovalnih storitev. Ob tem smo izvedli skoraj 100 skupinskih predstavitev o možnostih učenja. Motivirali smo za vključitev v kakršno koli obliko izobraževanja in pomagali odkrivati skrita znanja,” o delu, ki so ga opravili v 15 letih, pravi Erika Švara, vodja Svetovalnega središča Postojna.

Središče je del Ljudske univerze Postojna, njegovo delovanje pa omogočajo prijave na razpise ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport ter evropskega socialnega sklada. Njegova vloga je nudenje pomoči pri izbiri in vključevanju v izobraževanje za odrasle na območju primorsko-notranjske regije, to je v občinah Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica ter Cerknica, Bloke in Loška Dolina. “Večina uporabnikov naših storitev so ranljive ciljne skupine, to so dolgotrajno brezposelni, priseljenci, osipniki oziroma tisti, ki so mladi opustili šolanje, starejši in manj izobraženi ter osebe s posebnimi potrebami,” je pojasnila Erika Švara. Štirje svetovalci pomagajo pri izbiri šolanja, izpolnjevanju različnih vlog, pri učenju, po končani šoli pa še pri iskanju dela ali nadaljnjega izobraževanja ... Sprva so v središču potrebovali zelo veliko promocije, da so prišli v stik z ljudmi, ki potrebujejo pomoč, zdaj jim pri stikih pomagajo še druge organizacije, mnogi jih pa tudi že sami pokličejo.

V 15 letih so največ oseb usmerili v srednješolsko izobraževanje, v zadnjem času so v ospredju različne nacionalne poklicne kvalifikacije. Svetovali so večinoma ženskam. “Ženske lažje prosijo za pomoč, tako da jih je bilo približno 70 odstotkov. Takšno je razmerje tudi v izobraževanju odraslih,” še ugotavlja Erika Švara.

Lani so začeli z novim projektom svetovanja, ki je usmerjen k zaposlenim. Ugotavljajo namreč, da tudi tisti z rednimi službami potrebujejo nova znanja, da so kos hitro spreminjajočim se zahtevam dela. Pomagajo jim predvsem z računalniškim opismenjevanjem in skrbjo za zdravje na delovnem mestu.

HELENA RACE


Najbolj brano