Sedem sej za enostavno spremembo

V sedmem poskusu so postojnski občinski svetniki iz poslovnika končno izbrisali stavek, ki je v neenakopraven položaj postavljal člane odborov in komisij. Glasovanje je uspelo ob odsotnosti kar desetih svetnikov, ki so zboleli ali so imeli druge neodložljive obveznosti.

Za mizo postojnskega občinskega sveta je v četrtek zevala 
velika luknja, saj je manjkalo kar deset svetnikov, ki so zboleli 
ali imeli neodložljive obveznosti.  Foto: Helena Race
Za mizo postojnskega občinskega sveta je v četrtek zevala velika luknja, saj je manjkalo kar deset svetnikov, ki so zboleli ali imeli neodložljive obveznosti.  Foto: Helena Race

POSTOJNA > V poslovniku postojnskega občinskega sveta je pisalo, da lahko odbori sprejemajo odločitve, če je na sejah prisotna večina članov in je med njimi večina tistih, ki so člani občinskega sveta. Zaradi te druge omejitve so bili odbori, ki jih sestavljajo tako svetniki kot predstavniki javnosti, pogosto nesklepčni.

Takšno določilo je v nasprotju z načeli delovanja kolektivnih organov, so ocenili tudi na ministrstvu za javno upravo: “Ne glede na to, so organi sestavljeni iz več različnih vrst članov, delujejo kot kolektivno telo, za katerega vedno velja, da je sklepčno, kadar je na seji več kot polovica članov.” Diskriminatorni del poslovnika so v Postojni skušali odpraviti že marca lani, a predlog ni bil sprejet. Enako se je zgodilo še petkrat.

Na četrtkovi seji pa se je v sedmem poskusu glasovanje vendarle izšlo. Predlog župana Igorja Marentiča je dobil dvotretjinsko podporo prisotnih predvsem zato, ker je na seji manjkalo kar deset svetnikov, tudi celotna opozicija. Od devetih opozicijskih svetnikov se jih je pet opravičilo zaradi bolezni (Tamara Bizjak, Xhevdet Hoxha, Denis Smiljanić, Jernej Verbič, Tea Konrad), štirje pa zaradi drugih obveznosti (Zvonko Černač, Ana Glavač, Pavel Švara, Janez Vidmar). Na sejo jih ni bilo kljub temu, da je bila na dnevnem redu točka, ki so jo sami predlagali.

Tudi oni so želeli spremeniti poslovnik, in sicer tako, da bi omejili sklicevanje dopisnih sej, na katerih ne bi bilo mogoče odločati o finančnih in drugih zadevah, ki zahtevajo dvotretjinsko večino. Poleg tega bi spremenili pravila razpravljanja, tako da bi lahko le en razpravljalec porabil ves čas, ki je sicer predviden za celotno njegovo svetniško skupino. Spremenili bi tudi roke za pošiljanje gradiva, čase, predvidene za obrazložitev gradiva na sejah, in pravila izročanja prepisom ter posnetkov sej. Vse predloge so prisotni svetniki soglasno zavrnili. O njih niso niti razpravljali, le Robert Pavšič je o neprisotnosti opozicije dejal: “Zdi se mi škoda papirja, da se ukvarjamo s takimi zadevami. Gre za žaljivo odnos do občinskega sveta, do občanov in konec koncev do njihovih - če uporabim to besedo - volilcev.”

HELENA RACE


Najbolj brano