Vsak je soodgovoren za vključevanje

Znanstvena monografija Marijance Ajše Vižintin odstira realnost slovenske integracijske politike, prinaša pa tudi odgovore, predloge in rešitve za učitelje otrok priseljencev.

Medkulturna vzgoja in izobraževanje s podnaslovom Vključevanje otrok priseljencev je znanstvena monografija, za katero je raziskovalka in znanstvena sodelavka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU Marijanca Ajša Vižintin gradivo zbirala deset let. Knjiga je namreč rezultat njenega raziskovalnega in pedagoškega dela v letih 2006-2016. V njej analizira politike vključevanja za priseljence, razvoj večkulturne in medkulturne pedagogike, soočanje s predsodki in njihovo preseganje, odpira vprašanje sestavljene identitete ter pojasnjuje, od kod in zakaj prihajajo otroci priseljenci v Slovenijo. Predstavlja tudi inovativni model medkulturne vzgoje in izobraževanja, sestavljen iz sedmih kriterijev. Poudarja, da so v medkulturnem modelu vključevanja aktivni udeleženci vsi (pedagoški delavci, (ne)priseljeni učenci in starši ...) in vsak je soodgovoren za vključevanje. AC

Marijanca Ajša Vižintin: Medkulturna vzgoja in izobraževanje, Založba ZRC, 380 strani, cena 25 evrov.


Najbolj brano