Nižji zneski na položnicah v ajdovski in vipavski občini

Gospodinjstva v ajdovski in vipavski občini bodo na julijski položnici za komunalne storitve dobila malenkostno nižje zneske. V javnem podjetju, ki je lansko poslovno leto zaključilo s 146.000 evri dobička, so pripravili izhodišča za cene, ki sta jih potrdila občinska sveta. Nove cene veljajo od prvega junija.

Fotografija je simbolična. Foto: Leo Caharija
Fotografija je simbolična. Foto: Leo Caharija

AJDOVŠČINA > “Javnemu podjetju ne sme biti prvenstveni cilj ustvarjanje dobička, pač pa ponuditi občanom čim boljše storitve za čim nižjo ceno. KSD je pripravila predlog novih cen komunalnih storitev in to za spoznanje nižjih od trenutno veljavnih. Cene stopijo v veljavo 1. junija, tako da bodo položnice julija nekoliko nižje,” pravijo na občini Ajdovščina.

Med stroški in količinami

Štiričlansko gospodinjstvo v ajdovski občini, priključeno na javno kanalizacijo, ki mesečno porabi povprečno 16 kubičnih metrov vode, je doslej za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode in za ravnanje z odpadki plačalo 48,46 evra, znesek julijske položnice pa bo za 38 centov manjši. Mesečni znesek gospodinjstva, ki ni priključeno na javno kanalizacijo, je doslej znašal 44,17 evra, z julijem pa bo točno 44 evrov.

V vipavski občini se bo mesečni znesek na položnici štiričlanskemu gospodinjstvu, priključenemu na javno kanalizacijo, zmanjšal za 51, preostalim pa za 17 centov.

V Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina so v nove cene komunalnih storitev vključili poračun razlike med načrtovanimi in dejanskimi stroški ter količinami prodane pitne vode, odvedene in očiščene odpadne vode ter prevzete in oddane količine odpadkov. “Pri oblikovanju cen obveznih javnih služb varstva okolja si prizadevamo, da jih oblikujemo na podlagi čim bolj natančno predvidenih stroškov in količin. To pa ni lahka naloga, ker na to vplivajo številni dejavniki,” je pojasnil direktor javnega podjetja Egon Stopar.

Omrežnine ostajajo enake

Ob sprejemanju novih cen pa se niso spremenili zneski omrežnin, ki so se letos povečali gospodinjstvom in gospodarstvu. Omrežnine so namreč oblikovane na osnovi najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki jo občini zaračunavata komunalnemu podjetju, zbrani denar pa namensko vlagata v gradnjo in večja vzdrževanja javne infrastrukture.

“Gre za cenovne postavke, ki nimajo nič z našim poslovanjem in s cenami storitev našega podjetja. Približno 98 odstotkov omrežnine je namreč strošek najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki ga zaračunamo uporabnikom in zbran denar mesečno nakazujemo v občinski proračun,” je dodal Stopar in tako odgovoril tudi na pomislekesvetnikov, da je predvideno znižanje v poračunu smešno nizko ob vse višji omrežnini in dobičku, ki ga je lani imelo javno podjetje. To je ustvarilo skoraj osem milijonov prihodkov in 146.000 evrov dobička. Del tega je pridelalo v tržnih dejavnostih, preostali znesek pa iz poslovanja obveznih javnih služb. In ta del dobička bodo poračunali v novih cenah storitev.

ALENKA TRATNIK


Najbolj brano