Vojtehu Volku šest let zapora, sinu in zetu pa po dve leti in pol

Prvega moža propadlega Mipa Vojteha Volka je ljubljansko okrožno sodišče danes obsodilo na šest let zaporne kazni, Marka Volka in Martina Kovača pa vsakega na dve leti in šest mesecev zapora.

Martin Kovač (levo) in Marko Volk  Foto: STA
Martin Kovač (levo) in Marko Volk  Foto: STA

LJUBLJANA > Sodnica Jasmina Javornik je vsebinsko pritrdila trditvam, ki jih je v obtožnici navedlo tožilstvo, vseeno pa izrekla nekoliko nižje kazni, kot jih je predlagala tožilka.

Tožilstvo je Vojtehu Volku očitalo zlorabo položaja in pravic, ki jih je imel kot koordinator skupine Mip. Vojteh Volk je po trditvah tožilstva del kredita, ki ga je SID banka odobrila izključno Mipovi srbski hčerinski družbi Kolbis, porabil za poplačilo dolgov svoje italijanske družbe Eurovit. Iz tega naslova na bi si Vojteh Volk pridobil 315.000 evrov premoženjske koristi.

Vojteh Volk je bil obtožen še, da je skupaj s sinom Markom Volkom in zetom Martinom Kovačem preslepil banke pri pridobitvi kredita. Bankam so po prepričanju tožilstva prikazali boljše bilančno stanje, kot je bilo v resnici, zaradi česar so banke v veri, da jim bo denar povrnjen, Mipu sredi leta 2008 odobrile osem milijonov evrov kredita.

Tožilka Mateja Gončin je za Vojteha Volka predlagala sedem let zapora, za Marka Volka in Martina Kovača pa po tri leta zapora, kar je sicer najvišja možna kazen za kaznivo dejanje preslepitve. Tožilka je sodišču predlagala še, naj od trojice obtoženih zahteva vračilo protipravno pridobljene koristi, vsakemu pa naloži še 35.000 evrov stranske denarne kazni. Zaradi nevarnosti, da bi nekdanji vodilni v skupini Mip nadaljevali s kaznivimi dejanji, je tožilka predlagala tudi petletno prepoved opravljanja vodilnih funkcij.

Obramba obtoženih je vztrajala, da mora sodišče vse tri obtožene oprostiti obtožb. Za zlorabo pravic in nenamensko porabo kredita je bilo po prepričanju obrambe premalo dokazov, o preslepitvi bank pa glede na tedanje razmere po prepričanju obrambe ne moremo govoriti. Banke so vedele, da je Mip že močno prezadolžen. Z odobritvijo spornega kredita so želele ohraniti podjetje pri življenju, saj bi le v delujoče podjetje lahko privabile strateškega partnerja, ki bi Mip rešil pred dokončnim zlomom. Podatki, s katerimi naj bi vodilni preslepili banke, po prepričanju obrambe niso vplivali na odločitev bank za odobritev kredita.

JANA KREBELJ


Najbolj brano