Javna naročila občin letno obrnejo tri milijarde evrov

Včerajšnji mednarodni dan boja proti korupciji smo v Sloveniji obeležili z okroglo mizo KPK o korupciji v občinah, po svoje pa tudi z izredno sejo DZ, na kateri je opozicija dala na prepih nekdanjega predsednika KPK Gorana Klemenčiča. Svoje bo danes pridala še vlada, ki bo sprejela kodeks etike vladnih funkcionarjev.

Boris Štefanec: “Občine v okviru javnih naročil 
letno obrnejo tri milijarde evrov.”  Foto: STA
Boris Štefanec: “Občine v okviru javnih naročil letno obrnejo tri milijarde evrov.”  Foto: STA

LJUBLJANA > Mednarodni dan boja proti korupciji obeležuje obletnico podpisa konvencije ZN proti korupciji 9. decembra 2003 v Mehiki, v veljavo pa je stopila leta 2005. Slovenija je leta 2004 sprejela zakon o preprečevanju korupcije. Z njim je bila ustanovljena Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki je nadomestila takratni urad vlade za preprečevanje korupcije. Junija 2010 je v veljavo stopil zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je nadomestil zakon o preprečevanju korupcije. Novi zakon je ohranil ime komisije, vendar precej razširil njene pristojnosti.

Tveganje večje v manjših občinah

Letošnji mednarodni dan nosi geslo Pretrgajmo verigo korupcije. Pri slovenski KPK so si za izhodišče včerajšnje okrogle mize vzeli temo Premoženje občin - stičišče korupcijskih tveganj. Po besedah predsednika KPK Borisa Štefaneca so interesi pri javnih naročilih, ki jih izvajajo občine, veliki, saj se v tem okviru v Sloveniji letno obrne tri milijarde evrov. Poskusov, da se stvari uredijo mimo zakona, je po njegovih ugotovitvah več pri majhnih občinah, kar pa ne pomeni, da je škoda pri tem večja. Večje občine namreč pri javnih naročilih obračajo neprimerno več denarja, je dodal.

Na lanskem indeksu zaznave korupcije se je Slovenija uvrstila na 39. mesto med 175 državami, s čimer je za štiri mesta izboljšala položaj iz leta 2013.

Po oceni poslanca Bojana Dobovška je v manjših občinah korupcijsko tveganje večje, ker so te pač manj na očeh javnosti. Prepričan je, da bi se težave z javnimi naročili uredile, če bi funkcionarji zakonsko s svojim premoženjem odgovarjali za škodo, ki jo povzročijo.

Vrhovna državna revizorka Mojca Planinšek je povedala, da nepravilnosti ugotavlja tudi računsko sodišče, a da se število kršitev zmanjšuje. Veliko kršitev revizorji zaznavajo tudi pri razdeljevanju občinskih transferjev, kar sama pripisuje precej razpršeni zakonodaji.

Na okrogli mizi so se dotaknili tudi vpliva lobistov, ki jih po besedah Štefaneca prijavijo le redki. Generalni sekretar Združenja lobistov Slovenije Simon Dreven je opozoril, da je treba ločiti med lobiranjem za nekaj dobrega in lobiranjem za dražjo prodajo nepremičnine. Predstavnica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij Senka Šifkovič Vrbica pa je opozorila na slabe evidence občin o svojih nepremičninah.

Goran Klemenčič na tnalu

Na zahtevo opozicijskih SDS in NSi je dan boja proti korupciji obeležil tudi DZ, ki je na izredni seji razpravljal o delu zdajšnjega pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča v času njegovega vodenja KPK. Poslanec SDS Vinko Gorenak je med drugim navedel sporno pogodbo z dvema izvajalcema namesto redne zaposlitve, nabavo premičnega premoženja in električne energije v nasprotju z zakonom in nepravilnosti (ko je bil Klemenčič državni sekretar) pri sklenitvi najemne pogodbe za Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Klemenčič je povedal, da je vse očitano že večkrat pojasnil in razpravo ocenil kot prikrito interpelacijo. Poslanci o predlogu sklepa predlagateljev niso glasovali.

Vlada bo predvidoma danes sprejela kodeks etike vladnih funkcionarjev, vladni funkcionarji pa bodo podpisali tudi izjavo o integriteti. Kot so zapisali na ministrstvu za javno upravo, ministri kot vladni funkcionarji s prisego v državnem zboru “podajo izjavo, da bo njihovo delovanje skladno z integriteto, ko se zavežejo k ravnanju po svoji vesti in k delovanju z vsemi svojimi močmi za blaginjo Republike Slovenije.”

DAVORIN KORON


Najbolj brano